• AANMELDEN
    Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen.  Om in een team deel te kunnen nemen aan de competitie of beker, moeten nieuwe leden 6 jaar of ouder zijn en zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat)   

  • Beste ouders/verzorgers,

    Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. Klik voor meer informatie de volgende link aan: https://www.svzeist.nl/wp-content/uploads/svzeist/Jeugdsportfonds-1.docx

  • Contactcommissie

  • De contactcommissie wordt opnieuw tot leven gewekt. Het doel van deze commissie is het verzorgen van een bloemetje, fruitmand of ander presentje bij ziekte, geboorte, overlijden, afscheid of andere gebeurtenis van een van onze leden of andere personen die onze vereniging een goed hart toedragen. Jeanet van Dompzelaar heeft deze mooie taak op zich genomen. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, laat het Jeanet weten, zodat zij actie kan ondernemen.