• AANMELDEN
    Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen.  Om in een team deel te kunnen nemen aan de competitie of beker, moeten nieuwe leden 6 jaar of ouder zijn en zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat)   

  • Contactcommissie

  • De contactcommissie wordt opnieuw tot leven gewekt. Het doel van deze commissie is het verzorgen van een bloemetje, fruitmand of ander presentje bij ziekte, geboorte, overlijden, afscheid of andere gebeurtenis van een van onze leden of andere personen die onze vereniging een goed hart toedragen. Jeanet van Dompzelaar heeft deze mooie taak op zich genomen. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, laat het Jeanet weten, zodat zij actie kan ondernemen.