• Contactcommissie

  • De contactcommissie wordt opnieuw tot leven gewekt. Het doel van deze commissie is het verzorgen van een bloemetje, fruitmand of ander presentje bij ziekte, geboorte, overlijden, afscheid of andere gebeurtenis van een van onze leden of andere personen die onze vereniging een goed hart toedragen. Jeanet van Dompzelaar heeft deze mooie taak op zich genomen. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, laat het Jeanet weten, zodat zij actie kan ondernemen.