• Teamafspraken SV Zeist selectie

  Inleiding

  Om een team goed te laten functioneren zijn afspraken nodig, onderstaand een opsomming van een aantal basisafspraken die eventueel door de teambegeleiding nog aangevuld kunnen worden. Sv Zeist is een vereniging die goede normen en waarden erg belangrijk vindt. Een ieder die binding heeft sv Zeist hetzij als speler, als kaderlid, als ouder of als toeschouwer dient zich te realiseren dat zij de vereniging sv Zeist vertegenwoordigen en zich daarnaar dienen te gedragen!

  Algemene afspraken
  • Van alle spelers wordt discipline verwacht: afspraken nakomen, regels volgen en respect tonen.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
  • Het gebruik van iedere vorm van geweld is ten strengste verboden en zal gevolgen hebben.
  • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of ander soortig incorrect taalgebruik.
  • Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan de trainer / leider en pas daarna eventueel aan de TC.
  • Ontevredenheid over technische zaken (wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, training, coaching) wordt eerst voorgelegd aan de leider / trainer en pas daar na eventueel aan de TC.
  • Ga respectvol om met materialen en accommodatie.
  • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer.
  • Houdt ons sportpark schoon, ruim je eigen rommel op en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Zorg voor goed onderhouden schoenen, het is het materiaal van de voetballer.
  • Gebruik de sociale media niet om je negatief uit te laten over club, teamgenoten, begeleiders enz.

  Afspraken rondom de training
  • Van alle spelers wordt verwacht dat zij om 20:00 uur aanwezig zijn (warming-up start om 20:15 uur).
  • Van spelers wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen en ruim op tijd aanwezig zijn. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.
  • Alle spelers dienen tijdens de trainingen in sv Zeist kleding gekleed te zijn volgens de kledingvoorschriften.
  • Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.
  • Wanneer een speler niet kan trainen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden volgens de afgesproken teamprocedure (bellen naar Alvin 06-54294900, geen app of SMS!).
  • Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
  • Draag geen sieraden tijdens trainingen.
  • Laat geen waardevolle achter in de kleedkamer.
  • Op aanwijzing van de leider (corvee-rooster) nemen spelers materialen (ballen, hesjes, pionnen, gevulde bidons) mee naar het veld en ruimen dit na aanwijzing ook weer netjes op, help elkaar.
  • De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van een training het kleedlokaal schoon achter te laten.
  • Als je geblesseerd bent kom je sowieso naar de club om eerst je te laten checken door de fysio. De fysio zal bepalen of je wel of niet kan trainen en advies geven wanneer wat te doen.
  • Als je je moet laten behandelen door de sportfysio kom dan ruim voor de training (inloop vanaf 19:30 uur), zodat je op tijd bent voor de training.
  • Indien een speler te laat komt of zich niet houdt aan de kledingvoorschriften betaald diegene €5 in de boetepot.

  Afspraken rondom de wedstrijd
  • Van alle spelers wordt verwacht dat zij ruim op tijd aanwezig zijn (info via de groepsapp).
  • Van alle spelers wordt verwacht dat zij er zorg voor te dragen dat zij in optimale fysieke en mentale conditie aan wedstrijden kunnen beginnen en geen last ondervinden van daags daarvoor ondernomen activiteiten. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.

  • Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.
  • Wanneer een speler niet kan spelen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden volgens de afgesproken teamprocedure (bellen naar Alvin 06-54294900, geen app of SMS!).
  • Alle spelers dienen bij de wedstrijden in sv Zeist kleding gekleed te zijn volgens de kledingvoorschriften.
  • Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
  • Vertoon teamgeest, help en steun je medespelers in het veld.
  • Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
  • Draag geen sieraden tijdens wedstrijden.
  • Speel volgens de wedstrijdregels
  • Accepteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter, hij mag ook fouten maken.
  • Onsportief gedrag wordt niet getolereerd en zal gevolgen hebben.
  • Onnodige gele en rode kaarten worden door de speler zelf betaald en biet door sv Zeist.
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
  • Mobiele telefoons gaan uit voor de wedstrijdbespreking en pas weer aan na de wedstrijd.
  • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes, ook als je zelf de verliezer bent.
  • Als aanvoerder bedank je altijd de wedstrijdleiding en de aanvoerder van de tegenpartij.
  • Onsportief gedrag tijdens de wedstrijd wordt niet getolereerd.
  • Op aanwijzing van de leider (corvee-rooster) nemen spelers materialen (ballen, hesjes, pionnen, gevulde bidons) mee naar het veld.
  • Na afloop van de warming-up zorgen de wisselspelers dat de materialen mee komen naar binnen. Help elkaar!
  • Iedere speler zorgt er zelf voor dat zijn wedstrijd tenue netjes in de tas terecht komt.
  • De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van de wedstrijd het kleedlokaal schoon achter te laten.
  • Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je bij je team aanwezig bent.
  • Als je je moet laten behandelen door de sportfysio maak dan ruim voor de wedstrijd een afspraak, zodat je op tijd bent voor de wedstrijd.
  • Ben je op de zaterdag geblesseerd geraakt? Neem dan zsm contact op met de fysio om een afspraak in te plannen.
  • Na afloop van de wedstrijd gaan we direct naar binnen om de (korte) nabespreking te doen. Daarna kun je evt buiten je praatje maken.
  • Indien een speler te laat komt of zich niet houdt aan de kledingvoorschriften betaald diegene €5 in de boetepot.