• Privacy reglement SV Zeist 

  Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten  gaan met persoonsgegevens.

  In deze verklaring gaan wij in op de belangrijkste verplichtingen voor sportverenigingen. De SV Zeist doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom  zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

   

   Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt ? 

  Voor- en achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Geboorteplaats/land

  Nationaliteit

  Adres

  Telefoonnr. (vast en/of mobiel)

  E-mailadres

  (Bank)rekeningnummer

  IP-adres

  KNVB-relatienr.

  Gegevens gezondheid zoals ziekte/allergie (niet verplicht)

   

  Van wie worden persoonsgegevens verwerkt ?

  Bondsleden

  Verenigingsleden

  Sponsors

  Vrijwilligers

   

  Wie beheert en heeft inzage in persoonsgegevens ?

   

  1.         Voorzitter

  2.         Secretaris

  3.         Penningmeester

  4.         Administrateur ledenbestand

  5.         Administrateur Financiën

  6.         Administrateur Incasso

  7.         Wedstrijdsecretaris

  8.         Voorzitter jeugd

  9.         Leiders/trainers

   

  7 , 8 en 9 hebben alleen inzage in: naam, bondsnr., tel.nr., e-mailadres, event. Medische gegevens (met toestemming), geboortedatum, geslacht.

  Beveiliging

  Bovenstaande vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.  De SV Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@svzeist.nl

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  U kunt hiervoor een verzoek indienen  via info@svzeist.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.  Hierbij wordt u verzocht om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. Deze kopie wordt niet bewaard.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Zeer gevoelige informatie, zoals medische gegevens, gegevens t.b.v. de 

  vertrouwenscontactpersoon, zullen alleen met toestemming van de betreffende persoon of ouder van een jeugdlid, beschikbaar gesteld worden en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

   

  Waarvoor zijn persoonsgegevens nodig ?Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats via Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt

  Het inschrijven als bondslid van de KNVB (via Sportlink)

  Het afhandelen van uw (contributie)betalingen (via Sportlink)

  Ledenadministratie vereniging (via Sportlink)

  Het informeren m.b.t. (sport)activiteiten

  Communicatie m.b.t. te organiseren evenementen

  Informatieverstrekking m.b.v.  nieuwsbrief,  website en andere    sociale media.

   

  Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard ?

   

  De SV Zeist zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Gedurende lidmaatschap

  2 jaren na einde lidmaatschap

  7 jaren voor zover fiscale verplichtingen.

  Beperkte persoonsgegevens (Naam, adres en woonplaats) i.v.m. reünie, enz. kunnen langer bewaard worden.

   

  Beeldmateriaal (foto’s/video’s)

   

  Tijdens wedstrijden, trainingen, toernooien en andere verenigingsactiviteiten kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden, dit is niet te voorkomen.

  Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website of op andere sociale media (facebook) staat gepubliceerd. Ook elders in ons clubgebouw kunnen (team) foto’s geplaatst worden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@svzeist.nl

   

   

   

   

  Cookies

   

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Wij gebruiken cookies om u meer service te  bij  het bezoeken van onze website die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken..

   

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   

  Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

   

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Wijziging van het privacy beleid

   

  De SV Zeist past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.


  Beste ouders,

   

  Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. Dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van de app van SportLink die jij of je kind mogelijk gebruikt.

   

  Indien de gegevens van het kind wel gewijzigd moet worden kan dit door de ouder/ verzorger gedaan worden. Voordat de ouder/ verzorger dit kan doen moet het e-mailadres bij het lid in Sportlink Club geregistreerd staan.

   

  Er zijn verschillende situaties die zich voor kunnen doen:

   

  1. Mijn kind heeft geen eigen telefoon. Hoe kan ik de gegevens wijzigen?

   

  Stuur een mail naar secretariaat@svzeist.nl en geef jouw e-mailadres door. Wij zullen dit mailadres toevoegen als primair e-mailadres en bij ouder/ verzorger 1.

   

  Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.

   

  Log vervolgens in en ga naar menu Instellingen -> Mijn kinderen.

   

  Je kan nu alles van je kind zien en beheren maar ook gewoon (mocht je zelf nog spelen) je eigen informatie beheren.

   

  2. Mijn kind heeft een eigen telefoon, maar ik wil de gegevens beheren. Hoe doe ik dat? 

   

  Stuur een mail naar secretariaat@svzeist.nl en geef jouw e-mailadres door. Wij zullen dit mailadres toevoegen bij e-mail ouder/ verzorger 1. Het e-mailadres van je kind is het primaire adres.

   

  Download de app en maak een account aan door je e-mailadres te registreren.

   

  Als ouder log je nu in als toeschouwer en volg je jouw kind via favorieten

   

  Ga naar menu Instellingen --> Mijn Kinderen

   

  Je kind kan nu zelf alle informatie zien, maar jij kan zijn/haar gegevens beheren.

   

  3. Mijn kind is 16 en beheert (voortaan) zelf zijn gegevens. Moet ik hiervoor iets instellen.

   

  Als ouder hoef je niets te doen.

   

  Het e-mailadres van je kind is bekend bij de club en daarmee kan hij/ zij inloggen in de app.

   

  Als ouder kan je als toeschouwer gebruik maken van de app en je kind volgen via favorieten.

   

  Je kind kan nu alles zien en zelf zijn/ haar gegevens beheren.