• AANMELDEN
  Nieuwe leden zijn bij SV Zeist van harte welkom om eerst een paar keer vrijblijvend mee te trainen.  Ne drie keer meetrainen kijken we samen of je geplaatst kan worden in een team om deel te kunnen nemen aan de competitie. Nieuwe leden van 5 jaar of ouder kunnen zich eerst formeel aanmelden middels een inschrijfformulier (klik dit aan en het inschrijfformuler verschijnt. Dit downloaden, volledig invullen, ondertekenen en versturen naar het secretariaat). De jeugdcommissie neemt daarna contact met je op om verdere afspraken te maken.

   

 • Beste ouders/verzorgers,

  Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. Klik voor meer informatie de volgende link aan: https://www.svzeist.nl/wp-content/uploads/svzeist/Jeugdsportfonds-1.docx

 • Nieuwjaarstoespraak

 • Beste mensen,

  Het doet me goed dat er vanmiddag weer zoveel Zeist-vrienden naar Dijnselburg gekomen zijn.

  Op de eerste plaats wil ik u, mede namens het bestuur, voor 2023 een gelukkig, gezond en sportief jaar toewensen.

   Als u om u heen kijkt, ziet u dat onze kantine weer in een prachtige kerstsfeer omgetoverd is. Alle vrijwilligers die hiervoor gezorgd hebben en er nu voor zorgen dat het ons deze middag aan niets zal ontbreken, wil ik hiervoor bedanken.

   Zojuist is de traditionele nieuw-jaar-wedstrijd tussen Oud spelers en de spelers van ons huidige vlaggenschip gespeeld en geëindigd in een 5 – 1 overwinning voor de jonkies. Het was een leuke sportieve wedstrijd onder ideale omstandigheden. Ik kan me nog herinneren dat ik tijdens -een nieuw-jaar-wedstrijd op het ijs stond te bibberen bij min 10 graden. Het was leuk onze oudgedienden weer eens te ontmoeten.

  Ook nu was het weer een jaar waarin veel is gebeurd. Onze vrijwilligers hebben heel veel werk verricht en ik hoop dat door hun enthousiasme zij ook onze andere leden aan zullen steken. Nog te veel vrijwilligers moeten te veel taken op zich nemen. Gerdi Groeneveld heeft halverwege het seizoen het stokje (secretariaat) over genomen van Simone Parmentier. Zij zag er in het begin erg tegen op maar doet dit werk nu met veel plezier en enthousiasme.

   De corona-epidemie was voor velen een lastige en moeilijke tijd. Maar gelukkig werd langzaam maar zeker deze ziekte teruggedrongen en kon een nieuwe competitie weer opgezet worden. Echter, er was een gestoorde in Oost-Europa die vond dat het oude spelletje, “Land je pik” weer eens gespeeld moest worden. Dat had hij nog uit z’n jeugd over gehouden. Een vreselijke oorlog in Oekraïne die vele onschuldige mensenlevens kost en nog steeds in alle hevigheid bezig is. Ook wij ontvangen daar de wrange vruchten van met als gevolg; inflatie, hoge energiekosten enz. enz. Onze zorgen zijn echter niets in vergelijking met  wat men in Oekraïne mee maakt…… Gelukkig, ondanks al deze tegenslagen, hebben wij ons hoofd boven water kunnen houden en met een positief saldo het verenigingsjaar kunnen afsluiten.

   Er was niet alleen veel plezier, maar ook verdriet, want we moesten helaas afscheid nemen van enkele geliefde paars-wit mensen.

   Nieuwe kleedlokalen: De planning is dat men in het begin van dit jaar gaat beginnen met de nieuwbouw/ renovatie van onze kleedkamers. Alles is nu rond om met de bouw te beginnen. Afgelopen week hierover nog contact gehad met de verantwoordelijken van de gemeente. Wij houden druk op ze want het duurt allemaal veel te lang.

   Regeren is vooruit zien en dat geldt ook voor het bestuur van onze vereniging. Tot nu toe hebben we alles aardig op de rails. Wij willen in de toekomst een gezonde club blijven en dan is het verstandig om te onderzoeken of een fusie met een andere vereniging een mogelijkheid is om voor de toekomst sterker tevoorschijn te komen. Wij voeren, niet voor de eerste keer, oriënterende gesprekken  met FZO en de gemeente om te onderzoeken of een fusie mogelijk is. FZO heeft door allerlei omstandigheden het niet meer zo naar de zin op Blikkenburg en wil graag verhuizen naar Dijnselburg. Wij houden u op de hoogte.

   De BSO “Kiekeboe” is voornemens zich in onze kantine op Dijnselburg te vestigen. Tijdens de herfst- en Kerstvakantie hebben ze proef gedraaid met zo’n 25 kinderen. Kinderen en leidsters hadden het bij ons goed naar de zin en willen graag blijven. Wat wil je ook op zo’n mooi complex.

   Ons damesteam had het niet meer naar de zin bij SV Zeist en vertrok helaas naar Patria. Door miscommunicatie tussen bestuur en de dames hebben zij dit besluit genomen en namen ook twee belangrijke sponsors mee. Wij betreuren deze onverkwikkelijke gebeurtenis.

   Individuele belangen moesten soms even aan de kant gezet worden. Er waren natuurlijk allerlei problemen, klein en groot. Er waren meningsverschillen, maar door er met elkaar over te praten en wat water bij de wijn doen, kan alles weer opgelost worden. Wij als bestuur moesten ook wel eens beslissingen nemen, die niet door iedereen in dank afgenomen werden, maar het gaat tenslotte om het belang van ons cluppie, de SV Zeist.

   Tenslotte wil ik, juist in deze tijd, graag een klein stukje citeren uit ons “Info-boekje”

  “De SV Zeist is een club waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Dit is voor ons een waardevol gegeven, dat we ook graag in stand willen houden. Daarbij hoort ook hoe je met elkaar omgaat als bestuur, speler, leider, trainer, ouder of supporter.

  Sportpark Dijnselburg moet een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen met veel plezier en voldoening zijn sport kan beoefenen. Ook moet iedereen zich hier veilig en thuis voelen.”

  Toon respect voor alle vrijwilligers, zonder hen geen voetbal. 

  Tenslotte wens ik iedereen, voor de laatste keer als voorzitter van deze mooie club, veel succes en plezier in dat oh zo mooie voetbalspelletje en een fijne en gezellige middag.

   

  Evert Terpstra