• Afscheid voorzitter

 • Afscheid voorzitter.

  Het afgelopen seizoen was er een die we maar gauw moeten vergeten, het was een rampjaar. Na de coronatijd moesten we weer opkrabbelen en de krachten bijeenrapen om te overleven. Mede door de enorme kosten, o.a. energie, konden we financieel net ons hoofd boven water houden. Steeds meer jeugdleden verlieten deze mooie club en ook  ons damesteam met hun leiding zocht het geluk elders. Het gevolg hiervan was dat de lucratieve bingoavonden ook niet meer georganiseerd werden. Heel jammer.

  Onze nieuwe hoofdtrainer Daniel van Veelen gooide onverwacht om gezondheidsredenen na enkele weken het bijltje erbij neer. Halverwege het seizoen een andere trainer vinden viel ook niet mee. Na veel inspanning van de technische commissie lukte dat, maar dit huwelijk was niet het gelukkigste. Tot overmaat van ramp degradeerde ons vlaggenschip naar de 4e klasse, hetgeen niet nodig was en ook door niemand werd verwacht.

  Na vele vruchtbare gesprekken met FZO over een mogelijke fusie vond een nieuwe stroming binnen deze vereniging het niet meer nodig om de gesprekken voort te zetten. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, niet alleen bij ons  maar ook bij de gemeente Zeist. Temeer omdat de gevormde commissies samen met de wethouder er alle vertrouwen in hadden. Een mooie kans ging verloren.

  Veel…..te veel van onze trouwe vrienden overleden afgelopen seizoen. Kees Brouwers, Kees Hilligekken, Hans Boin, Cor van Vulpen, Ton van Deventer, Theo Groot en Ad Kok.

   

  Achteraf bekeken heb ik toch een hele fijne periode bij de SV Zeist als voorzitter afgesloten. Het ging met ups en downs, maar er kwam altijd weer een oplossing.

  Dat is ook de reden dat wij bijna 110 jaar oud zijn. Voorzitter worden is altijd een uitdaging maar met behulp van het overige bestuur, vrijwilligers spelers en trouwe supporters ben ik tot de slotsom gekomen dat het voorzitterschap veel voldoening geeft en je scherp houdt en je er bovendien oud bij kan worden !

  Daarom wil ik ook de jongere generaties aanbevelen de stap te nemen om eens een bestuursfunctie of zitting in een commissie te aanvaarden. Je zult er beslist geen spijt van krijgen, wel vaak waardering en vele prettige contacten voor nu en later. En belangrijk, je helpt je cluppie. Deze heeft jullie hard nodig en schreeuwt om hulp !!

  Nadat ik al geruime tijd had aangegeven dat ik zou stoppen als voorzitter, heeft de Algemene Ledenvergadering woensdag 15 november 2023 Henk van den Brink als voorzitter benoemd.

  Ik stop als voorzitter maar laat niet direct alles uit mijn handen vallen. Ik zal Henk de komende tijd stap voor stap begeleiden in zij nieuwe functie. Een aantal zaken blijf ik doen. Begeleiding van het Masterplan waaronder de verbouw en nieuwbouw en andere aanpassingen van ons complex, beheer van de website, allerlei klusjes en werkzaamheden, begeleiden wandelvoetbal en natuurlijk de wedstrijden bekijken en verslagen publiceren.

  Bij aanvang van deze brief was ik nogal somber over het afgelopen seizoen maar achter iedere wolk schijnt weer de zon. Bij de pakken neer gaan zitten bestaat niet bij de SV Zeist. Velen onder ons hebben de moed weer bijeen gepakt en zijn aan de slag gegaan. Er werd een nieuwe trainer aangesteld die weer een frisse wind door de vereniging blies, letterlijk en figuurlijk ….een verademing. Veel nieuwe spelers meldden zich aan, de staf werd uitgebreid en er kwam een derde elftal bij. Het was even wennen maar heeft er toe geleid dat ons vlaggenschip nu bovenaan staat,!!

  De kinderopvang van Kiekeboe is bij ons neergestreken en de kinderen bezetten in de vakanties onze kantine hetgeen weer de nodige inkomsten genereert.

  De renovatie van onze kleedlokalen gaat vanaf 4 december plaats vinden en zullen ongeveer 1 maart opgeleverd worden. Daarna zal begonnen worden met de bouw van nieuwe kleedkamers, opslagruimtes en andere lokaliteiten. Het wordt samen met onze nieuwe velden een prachtig sportcomplex, waar we allemaal trots op mogen zijn.

  Dus niet meer achterom kijken maar vooruit.

  Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij in staat heeft gesteld om deze functie uit te voeren, bestuur, vrijwilligers waaronder de klusploeg, spelers, maar niet in de laatste plaats mijn echtgenote die mij vele jaren, maanden, dagen en  uren af heeft moeten staan.

  Bij mijn afscheid tijdens de Algemene Vergadering werd ik verrast door een heel comité, waaronder wethouder Angèle Welting, KNVB-ambassadeur Rob Fabriek en mijn echtgenote en kinderen.

  Enigszins beduusd ontving ik lovende woorden met een oorkonde als blijk van waardering van de wethouder. Namens de KNVB werd mij de gouden spelt uitgereikt voor de bewezen diensten. Een onderscheiding die ik niet alleen heb verdiend en daarom heb opgedragen aan iedereen die mij geholpen heeft en in staat gesteld om mijn functie uit te voeren.

  Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de prachtige cadeaus en het geldbedrag dat ik mocht ontvangen. Het was echt te gek.

  Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes, wijsheid en doorzettingsvermogen. Je mag een fantastische club leiden met een mooie historie, wees daar trots op.

  Ik wens ons cluppie een mooie toekomst !

  ET